O Turbo Consulting

PM Turbo Transform to cykl działań usprawniających środowisko projektowe Twojej organizacji.  Może dotyczyć zarówno metodyki projektowej, jak i kompetencji zespołów projektowych, miękkich i twardych aspektów zarządzania projektami.

Dlaczego warto?

Jest to kompleksowy program, który działa od identyfikacji problemu po wdrożenie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Organizacja na bieżąco obserwuje efekty i podejmuje decyzje o następnych krokach. Może w każdej chwili zatrzymać działanie, bądź inaczej je ukierunkować.

Program angażuje pracowników organizacji, którzy biorą udział w procesie identyfikacji obszarów problematycznych, w procesie wypracowywania rozwiązań oraz w procesie ich wdrażania.

W programie korzystamy z najlepszych praktyk zarządzania projektami ze świata (kaskadowych i zwinnych), wybierając te, które pasują do specyfiki prowadzonych projektów oraz kultury organizacyjnej.

DLA KOGO?

Chcesz wprowadzić bądź poprawić kondycję zarządzania projektami w Twojej organizacji?

Nie wiesz od czego zacząć? Usprawnić system? Wysłać ludzi na szkolenie? Ale na jakie?

Jeśli te pytania nie dają Ci spać, ten program jest dla Ciebie i Twojej firmy.

Programowi przyświeca idea chudego myślenia, wdrażania metodyki w wersji light, minimum formalności i procesów, maksimum elastyczności wobec specyfiki projektu i osoby, która prowadzi projekt.

Program inspirowany podejściem agile: pierwsze efekty zaobserwujesz po pierwszych iteracjach, następnie wspólnie podejmiemy decyzję co dalej.

Cena?

To kwestia indywidualna. Klient przez cały czas trwania programu jest informowany o następnych krokach, ich wycenie i podejmuje decyzję co dalej.

Dla kogo stworzyłam ten program?

Program rozwojowy to cykl działań stworzony dla organizacji, których celem jest:

zwiększenie efektywności biznesowej,
kończenie projektów na czas,
prowadzenie projektów, które przynoszą korzyść biznesową,
skuteczne zarządzanie strategią organizacji,
odpowiednie powoływanie i prowadzenie inicjatyw do końca,
rozwój kompetencji zespołów projektowych,
angażowanie pracowników w zmiany wewnątrz organizacji,
korzystanie z najlepszych światowych praktyk zarządzania projektami dopasowanych do kultury organizacyjnej i specyfiki prowadzonych projektów.

W programie biorą udział zarówno kierownicy projektów, jak i osoby decyzyjne, biznes, zespoły projektowe.

Ile trwa takie działanie?

To zależy od Ciebie. Czas trwania powstaje na bazie potrzeb zidentyfikowanych w ramach programu zderzonych z priorytetami organizacji. Są firmy, z którymi pracuję dwa miesiące lub pół roku. Są takie, z którymi nawiązuję stałą współpracę.

Korzyści

niezaangażowany biznes,
nierealne plany projektowe,
problematyczny sponsor,
niejasna rola PMO w organizacji,
niejasne role projektowe,
odnalezienie się PMO i Kierowników Projektów w zwinnej transformacji,
nieskuteczne spotkania projektowe,
wiele innych…