Bartosz Jarosik


Project Manager związany z branżą medyczną. Założyciel Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Jest Doradcą Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W 2011r. wdrożył system zarządzania jakością w Dziale Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. W okresie 2013-2017 prowadził projekty dotowane z PARP związane z przetwarzaniem szpiku kostnego z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych i regulacyjnych. Od 2017 r. związany z HTL-Strefa, gdzie przeprowadził proces rejestracji wyrobu medycznego na rynku w Chinach, po czym skierował swoje kroki do działu Project Management. Obecnie rozwija PMO, prowadzi program operational excellence i wspiera liderów projektów.