O programie

Jesteś Kierownikiem Projektu, szefem PMO, zarządzasz portfelem, bądź programem a Twoja organizacja stoi przed transformacją agile? Jak planować swoją karierę wobec takiej zmiany? Jakie stoją przed Tobą szanse, a jakie wyzwania? Jak się do nich przygotować?
We wrześniu 2017 roku przeprowadziłam wywiady z pracownikami 5 organizacji będących w trakcie zwinnej transformacji. Podczas tego warsztatu chciałabym podzielić się z Wami zaobserwowanymi trendami dotyczącymi polskiego rynku, szczególnie dotyczącymi tworzonych stanowisk i kompetencji zarządzania projektami.

Dla kogo?

Dla kierowników projektów, szefów PMO i pozostałych pracowników Biur Zarządzania Projektami.

Prowadząca

Dlaczego warto? Co zmieni udział w tym warsztacie?

  • Zrozumiesz dlaczego organizacje decydują się wdrożyć agile.
  • Zapoznasz się z trendami w zakresie roli Kierownika Projektu i PMO w organizacjach na polskim rynku.
  • Poznasz stanowiska, które powstają w polskich organizacjach przechodzących zwinną transformację.
  • Zrozumiesz szanse i zagrożenia, które dotyczą Twojej kariery w świecie agile.
  • Zidentyfikujesz kierunek, w którym chcesz się rozwijać.
  • Poznasz różne warianty wdrażania zwinności.
  • Przygotujesz się na kilka możliwych scenariuszy.
  • Weźmiesz losy własnej kariery w swoje ręce, nie czekając biernie na bieg wydarzeń.
  • Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci zaangażować się w kreowanie nowej rzeczywistości w Twojej firmie.

Cena zawiera

1 dzień – warsztat odbywa się w godzinach 09:30 – 16:30 z przerwą na lunch